help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legge til rutenett

Et rutenett kan beskrives som et rutenett som inneholder rader og kolonner. Det fungerer som en mal der utformingen (tekst, bilde, etc.) kan plasseres i layout bør være konsekvent og klart.

Legg til rutenett

Grid-type

Når et rutenett er opprettet på nettstedet, kan det brukes i malen. Der velger du grid-typen (hvis den skal være pikselbasert eller prosentbasert).

  • Fleksibelt
    Prosentbasert - tilpasser seg nettleservinduets størrelse
  • Fast fleksibelt
    Prosentbasert - justerer størrelsen på nettleservinduet, men kolonnene blir konsistente hvis de er nestet
  • Fast
    De pikselbaserte kolonnene er løst, uavhengig av størrelsen på nettleservinduet

Bruk fleksibelt rutenett eller fast fleksibelt rutenett for å bygge responsivt.

For mer informasjon om hvordan du bygger forståelsesfull maler finnes tema forståelsesfull maler.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?