Logga

Legge til rutenett

Et rutenett kan beskrives som et rutenett som inneholder rader og kolonner. Det fungerer som en mal der utformingen (tekst, bilde, etc.) kan plasseres i layout bør være konsekvent og klart.

Legg til rutenett

Grid-type

Når et rutenett er opprettet på nettstedet, kan det brukes i malen. Der velger du grid-typen (hvis den skal være pikselbasert eller prosentbasert).

  • Fleksibelt
    Prosentbasert - tilpasser seg nettleservinduets størrelse
  • Fast fleksibelt
    Prosentbasert - justerer størrelsen på nettleservinduet, men kolonnene blir konsistente hvis de er nestet
  • Fast
    De pikselbaserte kolonnene er løst, uavhengig av størrelsen på nettleservinduet

Bruk fleksibelt rutenett eller fast fleksibelt rutenett for å bygge responsivt.

For mer informasjon om hvordan du bygger forståelsesfull maler finnes tema forståelsesfull maler.

Denne siden ble publisert: 2019-02-18

Kontakt oss

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro
Sweden

Info: + 46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39