help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till regel

Här lägger du till regler som ska kopplas ihop med de målgruper som finns på webbplatsen. Dessa regler är de som avgör vilken vy som ska visas.

Om du använde användarprofiler i Sitevision 3 har dessa konverterats till regler i Sitevision 4. Om du hade gjort metadata, språk och javascriptskriterier ligger dessa kvar på mallarna. Du ser inte dessa vyer under denna ikon utan enbart i mallen.

Kriterierna utvärderas i den ordning de ligger i listan. Högst upp ligger målgrupper, sedan regler, sedan lokala inställningar på mallar (gamla kriterier).

Regler

Namn

Ange namn för regeln.

Visa i meny

Visar vyn under ikonen Anpassat innehåll i verktygslisten. Det är först när du väljer Visa i menyn som regeln går att koppla ihop med vyn. Så om du har gjort några regler enbart som prototyper behöver du inte visa dem i menyn eller om regeln bara är tänkt att användas för en målgrupp.

Kriterier

Här visas de kriterium som finns uppsatta för en regel. Om det redan finns kriterium visas de i listan. Om du markerar ett kriterium så visas ikoner till höger för att ändra (då visas vyn Lägg till kriterium), ta bort eller flytta.

Lista över kriterier

Klicka på Lägg till kriterium för att lägga till ett kriterium.

Ordningen i listan är viktig! Om det finns anpassningar på samma layout där du uppfyller flera regler så gäller anpassningen för den första regeln i listan som du uppfyller. Observera att målgrupper alltid går före enskilda regler.

Alla kriterier måste uppfyllas

Kryssa i denna ruta om du i en regel använder flera kriterier och kräver att alla kriterier ska uppfyllas. Om du inte kryssar i denna så räcker det att ett av kriterierna uppfylls.

Om din regel bara har ett kriterium behöver du inte bry dig om denna inställning eftersom detta kriterieum då måste uppfyllas.

Evaluera vid varje sidvisning

Denna ruta kontollerar om regeln och dess kriterium uppfylls antingen första gången du kommer till webbplatsen eller varje gång du besöker en sida.

Exempel när du vill evaluera

Om regeln baseras på värden som kan ändras om du besöker olika sidor eller laddar om samma sida, måste denna ruta vara ikryssad. Exempelvis vid kriterium som sidans språk och metadatavärden

Exempel när du inte vill evaluera

Om regeln baseras på ett inititalt värde som du exempelvis får via en parameter i URL:en och som du vill behålla under hela sessionen på webbplatsen låter du rutan vara urkryssad. Vid besök på nästa sida kommer alltså denna regel att gälla om det inte ligger en annan regel ovanför i listan som evalueras vid varje sidvisning.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?