help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadata på fil

Metadata kan användas för kategorisering av filer i grupper. Till skillnad från Etiketter går det att söka på filer med hjälp av metadata.

Lägg till metadata genom att klicka på den understrukna texten till höger om metadatats namn, i det här fallet Nyckelord. Om flera värden får anges separeras de med kommatecken.

Metadata nyckelord på filer

Exempel på metadatat Nyckelord som är tillagt med metadatatypen Text.

För närvarande stöds textmetadata, en- och flervalsmetadata samt datum-metadata.

Metadata på filer sätts upp på huset som "Metadata (mallar)" och aktiveras i gruppmallen som "Metadatafält för filer lagrade på sidan".

Moduler där det är möjligt att gilla filer:

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?