help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla filer

Modulen Alla filer används för att presentera information om filer i en grupp. Det kan ske antingen genom att lista alla filer i gruppens filarkiv eller via detaljerad information om en enskild fil.

Länken "Visa filarkiv" i modulen Filer leder till sidan där gruppens filer presenteras.

Alla filer

Menyn (kugghjulet) ovanför filerna

Här finns det olika alternativ beroende på om något är markerat eller urklippt:

  • Markera alla - markera alla filer så att du exempelvis kan ta bort alla filer, klippa ut alla filer
  • Skapa mapp - skapar en mapp i filarkivet
  • Ta bort - tar bort de filer som är markerade
  • Klipp ut - klipper ut markerad fil.OBS! Det går bara att klistra in den i egna filarkivet (i en annan mapp)
  • Klistra in - klistrar in markerade filer. Du får då upp en bekräftelsefråga om du vill flytta filerna.
Klipp ut

Exempel på Klipp ut

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?