help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigera en fil

Varje grupp har ett filarkiv där gruppmedlemmar kan samarbeta kring filer. Filer kan redigeras på två olika sätt. För att det ska vara möjligt att öppna filer för redigering direkt via webbläsaren måste vissa systemkrav vara uppfyllda. Dessutom måste alternativet "Använd Microsoft Office vid redigering av dokument" vara ibockat på webbplatsen.

Du kan redigera filer skapade i Open Office, Libre Office och Microsoft Office samt .pdf.

En fil kan redigeras och uppdateras på två olika sätt.

Redigering direkt i webbläsaren

I webbläsare som kan öppna filen med ett förinstallerat program kommer menyalternativet "Redigera" att visas. När "Redigera" väljs öppnas filen i programmet efter att redaktören autenticerat sig så att innehållet kan ändras.

Du behöver ha Microsoft Office 2010 SP2, 2013 eller 2016 och Windows 7 eller 8 installerat på din datorn för att kunna redigera dokument direkt i webbläsaren. HTTPS krävs för att redigeringen ska fungera.

Relaterad länk: How to determine the service pack level of your Office 2010 suite Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office tillåter inte lösenord med ä, å, ö eller specialtecken. Det innebär att användare med otillåtna tecken i sina lösenord inte kommer kunna redigera filer i Office.

Förstora bilden

Filer som öppnas för redigering blir automatiskt låsta och ingen annan medlem har möjlighet att uppdatera filen. Under tiden filen är låst står det "Filen är nu låst av ..." i den detaljerade filinformationen.

För att avsluta redigeringen, spara dokumentet i programmet. Microsoft Office kommer automatiskt att låsa upp filen när programmet stängs.

Tänk på att sessionstiden måste vara aktiv för att du ska kunna spara.

Ladda ned fil

En faställd version markeras med grönt och utkast där redigering pågår markeras med gult.

Redigering genom att ladda ner fil

En fil kan alltid redigeras genom att den först laddas ner och därefter manuellt öppnas i ett program. När ändringen är färdig laddas den nya versionen upp genom menyalternativet "Uppdatera fil".

Genom att låsa filen innan redigeringen påbörjas så undviks att någon annan ändrar samma fil. För att den uppdaterade filen ska bli tillgänglig för de andra gruppmedlemmarna så måste filen först låsas upp.

Moduler som används för redigering av filer:

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?