help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen WebDAV

Här kan du göra inställningar som gäller WebDAV för webbplatsen. Det går att slå av hela funktionen genom att bocka ut kryssrutan "Aktivera WebDAV".

Inställningar webDav

WebDAV

Aktivera WebDAV

Med denna kryssruta väljer du att slå på och av hela webbdav. Som standard är denna ikryssad men vill du inte tillåta WebDAV bockar du ur rutan,

Kategorin WebDAV visas inte under /admin om du har stängt av funktionen på denna sida.

Inloggning

Aktivera inloggning med Basic Authentication

Om du bockar ur denna ruta så visas inte inloggningsrutan om någon besökare går mot <webbplatsadress>/webdav/data.

Aktivera åtkomst för läsning

Här bockar du ur de kryssrutor som du inte vill tillåta läsning för. Som standard är alla rutor ibockade. Bara inställningar du har licens för ska visas här.

  • Filarkivet - tillåter att nå filer i filarkivet via WebDAV
  • Bildarkivet - tillåter att nå bilder i bildarkivet via WebDAV
  • Fil - och bildarkivet för gruppsidor - tillåter att nå filer och bilder i grupper via WebDAV

Om du slår av läsning i filarkivet så kommer html-filer inte längre att ha webdav-adresser. Det innebär att de kommer att få nya adresser. Relativa länkar i html-filer kommer då inte att fungera längre.

Inställning för Gruppfiler kräver licensen Social Collaboration och att funktionen är aktiverad på webbplatsen.

  • Fil - och bildarkivet för element - tillåter att nå filer och bilder i element via WebDAV

Inställning för Element kräver licensen Element

  • Webbarkiveringar- tillåter att du kan nå webbarkiveringar via WebDAV

Inställning för Webbarkivering kräver licensen Webbarkivering.

Aktivera åtkomst för skrivning

Här bockar du ur de kryssrutor som du inte vill tillåta skrivning för. Som standard är alla rutor ibockade. Bara inställningar du har licens för ska visas här.

  • Filarkivet - tillåter att ladda upp filer i filarkivet via WebDAV
  • Bildarkivet - tillåter att ladda upp i bildarkivet via WebDAV
  • Fil - och bildarkivet för gruppsidor - tillåter att ladda upp filer och bilder i grupper via WebDAV

Inställning för Element kräver licensen Element

  • Fil - och bildarkivet för element - tillåter att ladda upp filer och bilder i element via WebDAV

Inställning för Gruppfiler kräver licensen Social Collaboration och att funktionen är aktiverad på webbplatsen.

Som standard blir alla rutor ikryssade förutom "Aktivera åtkomst till och använd Microsoft Office för redigering av dokument". Denna inställning ska endast vara ikryssad för de kunder som redan innan uppgraderingen hade inställningen "Använd Microsoft Office vid redigering av dokument" aktiverad under Webbplatsinställningar -> Social Collaboration.

Microsoft Office

Aktivera åtkomst till och använd Microsoft Office för redigering av dokument

Kryssa i denna ruta om er organisation använder Microsoft office. Det krävs för att knappen Redigera fil ska visas vid gruppfiler:

Redigera

Denna inställning kräver licens för Sitevision intranät samt att du har aktiverat funktionen "Social Collaboration" på webbplatsinställningar.

För att komma åt denna flik så krävs behörigheten "Skriv" och "Hantera Webbplatsinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?