help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profilstyrka - Poänggivande kriterier

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

Det som avgör hur stark profilstyrkan är för en användare är hur stor del av eventuella profilkriterier och samarbetskriterier som uppfylls.

Inställningar för profilstyrka

Profilkriterier

Egen profilbild

Profilkriterier handlar om hur stor del av användarens profil som är färdigställd. Som standard ligger det förvalt att Egen profilbild är ett kriterie. Du kan välja att lägga till en egen uppsättning av användarfält som ska uppfyllas av användaren för att nå full profilstyrka.

Använd egen uppsättning av användarfält

Utöver profilbild har du möjlighet att kryssa i rutan Använd en egen uppsättning av användarfält, där du styr över ytterligare kriterier som krävs för full profilstyrka. Exempel kan vara titel, e-postadress, mobiltelefonnummer eller en kort beskrivning om sig själv. Användarfälten som går att välja mellan är de som har ställts in för användarfält i Social Collaboration.

Klicka Lägg till för att lägga till ett eller flera användarfält som kriterie. Du kan sedan välja användarfält i en droplista eller genom att skriva en sökning. Klicka på användarfältet för att lägga till det.

Använd egen uppsättning användarfält

Du tar bort ett användarfält som profilkriterie genom att föra muspekaren över kriteriet och klicka på krysset längst ut till höger.

Ta bort kriterie

Samarbetskriterier

Samarbetskriterier handlar om att användaren börjat nyttja de sociala egenskaperna i Social Collaboration. Minst en kontakt, ett medlemsskap i en grupp och ett inlägg i ett aktivitetsflöde krävs för att uppnå full profilstyrka, i de fall dessa val är gjorda. De är ikryssade som förval, men det går att avmarkera ett eller flera av alternativen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?