help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profilstyrka

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

Modulen profilstyrka

När profilstyrkan når maxvärdet genom att uppfylla samtliga kriterier kommer en text visas på sidan som bekräftar detta. Här är ett exempel på hur det kan se ut.

Full profilstyrka

Lägg med fördel modulen Profilstyrka på profilsidan. Där kan användaren direkt justera sin profil för att uppnå maxvärdet.

Informationsruta

Om du klickar på profilstyrkan på sidan öppnas en informationsruta. I informationsrutan framgår det vilka av de givna kriterierna som är avklarade och vilka kriterier som finns kvar att uppfylla. När samtliga är grönmarkerade har användaren uppnått 100%

I informationsrutan kan du även skriva en informationstext till användaren och länka till en hjälpsida för ytterligare information.

Informationsruta för profilstyrka

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?