help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Relaterad information - Utseende

Utseende på relaterad information

Formatmall

Rubrik

Här väljer du vilken formatmall som ska användas för att skriva ut rubriken. Välj i listan bland de formatmallar du har tillgång till.

Information

Här väljer du vilken formatmall som ska användas för att skriva ut den relaterade informationen.

Avstånd

Här ställer du in avstånd mellan rubriken och den relaterade informationen. Standardinställningen är 10 px.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?