help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyheter - Arkiv

Under denna flik ställer du in varifrån nyheterna ska hämtas. Det kan vara från ett eller flera arkiv på webbplatsen eller från ett RSS-flöde som finns inställt på webbplatsen.

Skärmdump på fliken Arkiv

Visa artiklar från

Klicka på länken Lägg till för att lägga till ett arkiv eller RSS-källa.

Nya artiklar

För att underlätta för redaktörer att skapa arktiklar kan du visa en länk Lägg till artikel under nyhetslistningen. När redaktören klickar på länken skapas en artikel i rätt arkiv. Länken är synlig för de som är inloggade och har rättigheterna "Skriv" samt "Skapa sida" på det arkiv som är utpekat.

Lägg till artikel

Visa länk för att skapa nya artiklar i valda arkiv

Detta alternativ klickar du i om det ska finnas en "Lägg till artikel" länk under nyhetslistningen för de som har behörighet att skapa nyheter. Detta gör det enkelt för behöriga att lägga till nya artiklar i ett arkiv.

För att länken "Lägg till artikel" ska visas måste användaren befinna sig i online-läget och ha behörigheterna "Skriv" och "Skapa sida" på minst ett arkiv som är utpekat i nyhetsmodulen.

Mall

Välj den mall som ska användas för att skapa artiklar när redaktören klickar på länken.

Länktext

Den länktext som länken ska ha. Standardinställningen är "Lägg till artikel".

Formatmall

Välj formatmall för länktexten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?