help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till arkiv

Här väljer du att peka ut det arkiv som du ska visa nyheter från eller välj den rss-lälla som ska visa nyheter.

Källa: Arkiv är förvalt. Bläddra fram ditt arkiv i strukturen:

Skärmdump på Välj artiklar från

För att istället välja en RSS-källa, klicka på Källa: RSS:

Skärmdump på Välj RSS

Listan med RSS-flöden hämtas från Webbplatsinställningar. För att en extern RSS-källa ska kunna visas i en nyhetsmodul måste administratören lägga till dessa RSS-källor på webbplatsen

 För att ställa in egna RSS-källor centralt krävs behörigheten "Hantera webbplatsinställningar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?