help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen RSS

I panelen RSS kan du ställa in de externa RSS källor som du vill använda på sin webbplats.

RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. Sitevision kan hämta data från en extern RSS-källa som uppdateras automatiskt när en ny nyhet inkommit. Därmed uppdateras din webbplats med de senaste nyheterna på ett enkelt sätt.

I listan visas redan tillagda RSS-källor:

Skärmdump på lägg till RSS

För att lägga till en ny RSS källa klickar du på länken Lägg till RSS-källa.

Visa RSS-nyheterna

För att visa nyheterna från RSS-källan, så ställer du in detta i nyhetsmodulen. Under fliken Arkiv väljer du en RSS-källa istället för ett vanligt nyhetsarkiv.

SiteVision har stöd för att visa följande:

  • title
  • description
  • pubDate
  • source
  • link (eller guid om link saknas)
  • enclosure (type måste vara "image/", då försöker vi extrahera bilden)

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?