help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyheter - Innehåll

Under fliken Innehåll väljer du vad som ska visas och hur det ska se ut. Som standard visas nyheterna med publiceringsdatum, artikel bild, artikel rubrik, artikel ingress och länk till artikel.

Nyhetsmodulen hämtar automatiskt innehåll från de textmoduler på artikeln som har namnet Rubrik, Ingress och Innehåll samt från bildmodulen som har namnet Bild.

Skärmdump på fliken Innehåll

I listan visas vilket innehåll som ska visas i nyhetsmodulen. Nytt innehåll läggs till med länken Lägg till.

För att ta bort innehåll, markera det i listan  och klicka på krysset.

Skärmdump på Ta bort

För att ändra innehåll, markera det i listan och klicka på ikonen Redigera.

För att flytta innehåll, markera det och drag droppa det till stället där det ska vara. I den ordningen fälten ligger kommer innehållet att visas.

För varje fält du lägger till/ställer in så finns speciella inställningar för det. Klicka på länken Lägg till för att lägga till fler värden.  Förutom de specifika inställningarna för varje fält så finns det inställningar som återkommer på de flesta fält, inställningar för Länk, RSS och Radbrytning. Dessa beskrivs längst ner på sidan.

Publiceringsdatum

Visar publiceringsdatum. Vill du ändra publiceringsdatum för en artikel så klickar du på egenskaper för artikeln.

Följande inställningar är specifika för publiceringsdatum:

Inställningar för publiceringsdatum

Allmänt

Här ställer du in den formatmall som datumet ska visas med.

Datumformat

Artikel bild (Metadata)

Visar den bildmodul som heter Bild i artikeln.

Följande inställningar är specifika för Artikel bild (Metadata):

Skärmdump av Artikel bild för modulen Nyheter

Begränsa bildernas storlek

Här kan du välja att begränsa bildernas storlek som hämtas från bildmodulen som heter Bild i mallen. Om du vill visa originalstorlek så avmarkerar du denna ruta.

Placering

Det går också att välja placering av bilden: Ingenting, Vänster eller Höger.

  • Automatiskt - hamnar radvis
  • Vänster - flödar vänster
  • Höger - flödar höger

Länk

Bocka i Gör länk av bilden om du vill länka bilden.

Visa annan bild om bild saknas

Bocka i Visa annan bild om bild saknas om du vill lägga till en standardbild som visas om artikeln saknar en bild.

Ladda vid behov

Genom att bocka i kryssrutan laddas inte bilder längre ner på sidan förrän användaren scrollar ner. Så kallad Lazy load.

Inramning

Om du vill ha en ram runt bilden. Ange storleken i pixlar med hjälp av plus och minusknappen.

Artikel rubrik (Metadata)

Visar den textmodul som heter Rubrik i artikeln.

Följande inställningar är specifika för Artikel rubrik (Metadata):

Skärmdump av Artikel rubrik för Nyheter

Allmänt

Här ställer du in vilken formatmall som rubriken ska visas med.

Begränsa antal bokstäver i texten

Här kan du begränsa antalet bokstäver i texten. Rubriken brukar normalt inte förkortas, den brukar inte vara så läng.

Inkludera tabeller

Denna ruta bockar du i om du vill inkludera tabeller när innehållet visas.

Artikel ingress (Metadata)

Visar den textmodul som heter Ingress i artikeln.

Följande inställningar är specifika för Artikel ingress (Metadata):

Inställningar för ingress

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som ingressen ska visas med.

Begränsa antal bokstäver i texten

Här kan du begränsa antalet bokstäver i texten. Om du har en lång ingress och ställer in 200 tecken så visas enbart de 200 första bokstäverna i ingressen.

Begränsningen gäller enbart när nyheterna presenteras på sidan av denna modul. Om nyheterna som hanteras i nyhetsmodulen exporteras som RSS så kommer all text ingå i RSS-flödet. 

Länk till artikel

Visar en länk "Länk till artikel" så att besökaren kan läsa hela artikeln.

Följande inställningar är specifika för Länk till artikel:

Skärmdump av länk till artikel i Nyheter

Allmänt

Här ställer du in vilken formatmall som länken ska visas med.

Flöda

Det går också att välja placering av länken, om den ska flöda:

  • Inte - hamnar radvis
  • Vänster - flödar vänster
  • Höger - flödar höger

Hämta länkbeskrivning

Om du vill ha en länkbeskrivning (title) på länkarna så kryssa i denna ruta. Därefter väljer du varifrån du vill hämta title-texten, exempelvis från rubriken eller ingressen på artikeln.

Ur tillgänglighetssynpunkt ska du helst inte använda "länk till artkel" utan att använda "Hämta länkbeskrivning". Det är inte bra med flera länkar på en sida som har samma namn men går till olika sidor. Använder du exempelvis rubrik som länkbeskrivning så hjälper det till att urskilja länken från de övriga "Läs mer"- länkarna.

Visa bild efter länken

Om du önskar en ikon efter länken (exempelvis en pil) så kryssa i denna ruta och bläddra fram den bild som ska användas.

Öppna länken i nytt fönster

Bocka i denna om du vill öppna länken i nytt fönster.

Länktyp

  • Använd fast länktext- Standardinställningen är Läs mer. Fyll i något annat om du vill ha en fast länktext.
  • Använd en text som länk - Välj ett metadata i listan.
  • Använd en bild som länk - Välj ett metadata som pekar ut en bild i listan.
  • Länka endast om text finns - Detta alternativ används om du bara vill länka till hela artikeln om det finns något mer att läsa i artikeln. Om du väljer Artikel innehåll så kommer listningen enbart att skapa en länk till artiklar som faktiskt har Artikel innehåll. Så om det inte finns mer än Rubrik och ingress i artikeln, ta bort innehåll.

Du kan lika gärna göra en länk av Artikel rubrik istället för att använda Länk till artikel.

Om du hämtar in nyheter med RSS så kan du inte styra utseendet på listningen lika mycket eftersom alla värden kanske inte är medskickade.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?