help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga inställningar - Utseende

Utseende, personliga inställningar

Denna modul kräver licensen Social Collaboration.

Formatmallar

Namn

Ange den formatmall som ska användas för namnet. Välj mellan befintliga formatmallar som finns uppsatta på webbplatsen.

Storlekar

Använd egen storlek för profilbild

Markera denna ruta för att välja egen storlek på profilbild. Standard är 32 px.

Övrigt

Menyposition

Ange om menyns ska fällas ut till vänster eller höger.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?