help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personlig meny

Modulen Personlig meny visar ett kugghjul eller profilbild som öppnar en meny där personliga inställningar kan göras.

Inställningsikon
Personlig meny med bild

Inställningar

Du kan göra följande inställningar i modulen:

Inställningar personlig meny

Du kan välja följande alternativ under inställningar:

  • Visa länk till profilsida
  • Visa länk till inloggningssida
  • Menyalternativ för att logga ut
  • Menyalternativ för att hantera användarens status

Synliga användarfält

Här visas alla de användarfält som är förvalda i den Stora vyn på en profilsida.

Använd en egen uppsättning användarfält

Om du vill justera vilka fält som användarna ska få ändra på kan du välja vilka användarfält du vill visa här. Bocka i rutan och då visas en länk "Lägg till användarfält". Du kan då välja bland de användarfält som finns uppsatta på webbplatsen.

Synliga användarfält

Utseende

Här kan du välja om menyn ska visas under ikon (kugghjul) eller profilbild.

Ikon

Här kan du välja att visa ikon (kugghjul)

Profilbild

Här kan du välja att visa profilbild. Då visas fler inställningar:

Inställningar för utseende
  • Storlek - Kan vara Stor, Mellan eller Liten.
  • Visa användarens namn - Det är valbart om du vill visa användarens namn vid profilbilden.
  • Visa användarens namn till vänster/höger - Om du väljer att visa namnet kan du också välja om namnet ska visas till vänster eller höger.
  • Visa användarens status - Om du vill visa om användaren är online/offline samt om de angett någon status som exemeplevis sjuk/jobbar hemifrån/semester.
Profilbild med namn

Profilbild med namn till höger

Enbart bild

Enbart profilbild

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?