help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga inställningar v1

Modulen Personliga inställningar visar namnet och en miniatyr av profilbilden för den inloggade användaren. ​Namnet och bilden är länkade till användarens profilsida. Till höger om namnet finns ett kugghjul som öppnar en meny där personliga inställningar kan göras.

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Personliga inställningar.

Personliga inställningar

​Allmänt

Här kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan inlägg ska markeras som lästa. Tiden gäller från och med det att du besöker en gruppsidan.

Läs-timeout

Notifieringar

Här får användaren möjlighet att bestämma vilka notifieringar som också ska skickas via e-post. Ifall mobilappen är aktiverad kommer även den kolumnen synas här.

Notifieringar via e-post

Profil

Här kan användaren ändra information om sig själv, kopplat till användarfält.

Logga ut

Här visas som standard alternativet logga ut. Om man önskar att dölja valet "logga ut" görs den inställningen på modulen i redigeringsläget.

Inställningsguiden placerar denna modul på profilsidan men den kan med fördel flyttas till sidhuvudet på webbplatsen för att på så sätt bli åtkomlig på alla sidor. Denna modul ersätter den äldre modulen Inloggningsstatus som också visar namnet på den inloggade användaren.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?