help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga inställningar - Övrigt

Övrigt, personliga inställningar

Användarfält att ställa in

Använd en egen uppsättning användarfält

Bocka i rutan Använd en egen uppsättning användarfält för att visa andra användarfält, än de som är förvalda i den Stora vyn, på en profilsida. Det går att välja bland alla de användarfält som finns tillagda under de centrala inställningarna.

För att lägga till ett fält klicka på länken Lägg till användarfält. Då visas tillgängliga fält i listan:

Lägg till användarfält

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Målsidor

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Bocka i kryssrutan och peka ut en sida om du vill använda en annan profilsida i detta sammanhang än den som är angiven på fliken Målsidor under Centrala inställningarna för Social Collaboration.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?