help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mina etiketter -fliken Övrigt

Modulen Mina etiketter används vanligtvis på profilsidor för att visa vilka etiketter som en användare följer.

Övrigt etiketter

Målsidor

Använd en egen sida för att visa tidslinjen för en etikett​

På webbplatsen finns centrala inställningar för alla målsidor som behövs i Social Collaboration. Här kan den centrala inställningen ändras till en annan målsida om så önskas. Bocka i kryssrutan och peka ut en sida om du vill använda en annan profilsida i detta sammanhang än den som är angiven på fliken Målsidor under Centrala inställningarna för Social Collaboration.

När besökaren klickar på en etikett hamnar denne på en sida där alla inlägg för etiketten visas med modulen "Aktivitetsflöde för etikett".

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?