help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät - Inbjudan

Här kan du avgöra vad som ska stå i e-postmeddelandet vid inbjudan till enkät. Detta gäller enbart om du använder en sluten undersökning. Du kan också bestämma vad som ska stå i en eventuell påminnelse.

Skärmdump på fliken Inbjudan

E-postmeddelande vid inbjudan

Ämne

Här fyller du i det som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas "Inbjudan till enkät".

Text

Här fyller du i ett meddelande som du vill skicka med i inbjudan till enkäten med exempelvis information om enkätens syfte och vem som står bakom enkäten. Som standard står ett exempelmeddelande.

E-postmeddelande vid påminnelser

Ämne

Här fyller du i det som syns i e-postmeddelandets ämne (subject). Som standard visas "Påminnels till enkät".

Text

Här fyller du i ett meddelande som du vill skicka med i påminnelsen till enkäten. Som standard står ett exempelmeddelande.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?