help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administration av enkät

Enkäten administreras online i Sitevision. Om du har skrivrättigheter på sidan där enkäten ligger så ser du administrationen av enkäten.

Under fliken Lämnade svar kan du läsa svaren  i sin helhet för varje svarande och under fliken Statistik så ser du en övergripande statistik över svaren.

Sluten enkät

Så här ser enkäten ut i onlineläge om du har en sluten enkät. Då måste deltagarna logga in för att nå enkäten. Flikarna ser bara de personer som har rättigheter att se dem (exempelvis administratören).

Skärmdump på administration online av sluten Enkät

Öppen enkät

Så här ser enkäten ut om du har en öppen enkät med ett välkomstmeddelande. Flikarna Deltagare och Utskick finns inte i den öppna enkäten.

Skärmdump på administration on-line av öppen Enkät

För att administrera enkäten online krävs det att du har behörigheten Skriv på sidan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?