help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät - Undersökning

Skärmdump på fliken Undersökning

Allmän information om undersökningen

Namn

Namnet på undersökningen

Ansvarig person

Namnet på den person/organisation som är ansvarig för undersökningen.

Ansvarigs e-postadress

E-postadressen till den person som är ansvarig för undersökningen. I de fall där undersökningen är sluten kommer denna adress användas för att deltagarna ska ha möjlighet att ta kontakt med undersökningsledningen för att få svar på eventuella frågor. Adressen kommer även att stå som avsändare till de inbjudningar och påminnelser som skickas till deltagarna. För att denna funktionalitet ska fungera är det alltså av yttersta vikt att adressen som anges är giltig.

Begränsa vilken tidsperiod som svar får lämnas i undersökningen

Inställning för att göra undersökningen tidsstyrd så att svar enbart kan lämnas i ett visst tidsintervall. Klicka på kalenderikonen så visas en kalender där du kan peka ut rätt datum. Klicka på klockikonen för att få fram en lista med klockslag.

Bestäm typ av undersökning

Öppen undersökning, ingen inloggning krävs för att delta

Gör undersökningen öppen för alla besökare på webbplatsen vilket innebär att ingen inloggning krävs för att delta i undersökningen.

Sluten undersökning, enbart registrerade deltagare får svara

Undersökningen är sluten, enbart inbjudna deltagare kommer att kunna svara på undersökningen. I On-line läge administrerar du vilka deltagare som ska få vara med i enkäten, under fliken Deltagare.

Inbjudna deltagare får bara svara på enkäten en gång. Försöker de svara ytterligare en gång möts de av texten "Du har redan svarat på frågorna i undersökningen. Varje deltagare kan endast lämna ett svar per undersökning.".

Ansvarig kan se vilket svar som tillhör vilken deltagare

Administratören av undersökningen kommer om denna inställning är aktiverad att kunna se vilken deltagare som lämnat vilket svar. Det innebär alltså att undersökningen inte är anonym. Om denna ruta är inaktiverad kommer undersökningen att vara helt anonym vilket innebär att undersökningsledningen inte kan se vilken deltagare som svarat vad. De kan enbart se om deltagarna har svarat eller inte.

Sluten enkät

Om enkäten är anonym, dvs om denna ruta inte är ikryssad kan administratören se information om enkäten är besvarad eller inte online:

Info om deltagare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?