help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät - Formulär

Under fliken Frågor läggs de frågor till som undersökningen ska bestå av. När du ska bygga upp ett helt ny enkät är det vita fältet till vänster helt tomt. För att lägga till en fråga klickar du på plustecknet och då öppnas ett nytt fönster Lägg till fråga där du kan välja bland olika frågor.

Skärmdump på fliken Formulär

Fälttyper

Det finns åtta olika fälttyper (textfråga, envalsfråga, flervalsfråga, graderingsfråga, datumfråga, kategorifråga,  kommentar och sidbrytning) i enkäten.

Läs mer om fälttyperna för modulen enkät.

När du har valt en frågetyp visas flikar till höger som hör till just den frågan.

Alla frågetyper har två-fem flikar. Tre av dessa flikar ser i princip likadana ut:

Förutom gemensamma inställningar som går att göra på alla typer av frågor finns det även specifika inställningar för respektive frågetyp.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?