help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ange delay på utskick i enkät

Om man vill ändra så att inte alla meddelande skickas ut på en gång (kan bli tungt för mailservern) så kan man ange en delay.

Detta gör man i filen system.properties under custom/conf.

Man ändrar på raden:
senselogic.sitevision.subscription.mail.delay.milliseconds
senselogic.sitevision.subscription.mail.delay.milliseconds=2000 medför att den skickar 1 mail varannan sekund

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?