help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Begränsningar

Begränsningar

Begränsningar

Begränsa antalet synliga artiklar

Antalet artiklar som ska visas, oavsett om det finns fler i arkivet. Standardvärde är 10 artiklar.

Hoppa över inledande artiklar

Om modulen inte ska visas från senaste artikel utan kanske näst senast, då den senaste får en "större" plats i en annan modul.

Filter

Här kan du ställa in om du vill filtrera artiklarna och exempelvis bara visa de artiklar som innehåller golf. Om du klickar på Lägg till filter så öppnas en ny vy:

Filter

Hämta från

Här får du välja om du vill filtrera på ett värde från rubriken, ingress och så vidare (alla värden under innehåll).

Begränsning

Sedan väljer du begränsning det vill säga vad du vill filtrera på. Det finns innehåller, innehåller inte, lika med och inte lika med.

Värde

Sedan fyller du i ett värde som ska uppfyllas för att filtreringen ska visas.

Meddelande

Visa ett meddelande när inget finns att visa

Om du inte har några artiklar att visa kan du välja att visa ett meddelande istället för att ingenting visas. Standardmeddelandet är "Det finns inga artiklar att visa".

Meddelande

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?