help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innehåll

Under fliken Innehåll väljer du hur artiklarna ska visas. Du väljer vad som ska visas och hur det ska se ut.

Länklista standardvärden uder Innehåll

I listan visas vilka värden som ska visas i länklistan (dessa värden är standard). Nya värden läggs till genom att klicka på länken Lägg till. För att ta bort ett värde, markera det och klicka på krysset till höger.

För varje värde kan du ställa in formatmallar, begränsa antal bokstäver samt länka texten.

Exempel om du vill ha rubrik, köpkategori och innehåll.

Du vill enbart visa Artikel rubrik, Köpkategori och Artikel innehåll för varje artikel.

1) Markera först Publiceringsdatum i rutan till vänster.  Klicka på krysset till höger för att ta bort datumet.

2) Därefter går du till nästa värde i listan, markera Artikel bild (Metadata). Klicka på krysset till höger för att ta bort bilden.

3) Därefter går du till nästa värde i listan, markera Artikel rubrik (Metadata). Här väljer du formatmall och om du vill begränsa antalet bokstäver i texten. Om du vill länka rubriken till artikeln så väljer du Länka alltid texten -> Länk till artikel.

4) Därefter går du till nästa värde i listan, markera Artikel ingress (Metadata). Klicka på krysset till höger för att ta bort ingressen.

5) Därefter går du till nästa värde i listan, markera Länk till artikel. Klicka på krysset till höger för att ta bort länken.

6) Klicka på Lägg till för att lägga till metadatat Köpkategori. Här väljer du formatmall och om du vill begränsa antalet bokstäver i texten.

7) Klicka på Lägg till för att lägga till Artikel innehåll (Metadata). Här väljer du formatmall och om du vill begränsa antalet bokstäver i texten.

Under innehåll ser det ut så här:

Skärmdump på fliken Innehåll

Resultatet blir då:

Resultat av innehåll

Fler värden att infoga (under länken Lägg till)

Här kan du lägga till fler värden. Läs mer om vilka värden du kan lägga till.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?