help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Länklista - RSS

De värden som går att exponera via RSS är Publiceringsdatum, Rubrik, Ingress, Bild, Källa och Länk till artikel.

RSS

RSS-export

Aktivera åtkomst med RSS från denna modul

Bocka i denna ruta för att exponera denna nyhetsmodul som en RSS-kanal så att andra webbaserade nyhetssystem kan hämta nyheter från den. RSS är en XML-standard som de flesta nyhetskanaler på internet använder för att exponera information.

Nedan fält måste fyllas i för RSS:en ska validera:

  • Titel
  • Beskrivning
  • Copyright

RSS-länk

I fältet RSS-länk visas adressen. Det är denna adress som de andra webbplatserna behöver för att nå just den här nyhetsmodulen.

  • Sidan måste vara publicerad för att RSS-adressen ska fungera.
  • Det går inte att skapa ett RSS-flöde av en evenemangskalender eftersom den kräver en koppling till en kalender på den sida där innehållet ska visas.
  • Eventuella begränsningar av antal tecken i texter (Rubrik, Ingress etc.) gäller inte vid RSS-export. Den fulla textlängden kommer att ingå i RSS-flödet.
  • Sidan med nyhetsmodulen, och samtliga artiklar som ska ingå i RSS-flödet, måste vara publika.

Använd Alias för att skapa en kortare länkadress av RSS-länken. Då blir adressen lättare att komma ihåg och ni kan i framtiden enkelt byta ut källan för alias-adressen (det vill säga använda en RSS-länkadress från en annan nyhetsmodul) om/när ni vill.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?