help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Separation

Här väljer du att ställa in hur artiklar ska delas upp och avstånd mellan artiklarna.

Separation

Mellanrum

Avstånd mellan artiklar

Här kan du ställa in hur stort mellanrum du vill ha mellan varje artikel. Istället för att använda radbrytning under fliken Innehåll (som är en viss storlek), så kan du här själv styra hur stort mellanrummet ska vara mellan artiklarna.

Mallanrum 0.5em mellan artiklar

Mellanrum 1.5em mellan artiklar

Artikeluppdelning

Visa artiklarna på flera sidor

Denna kryssar du i om du vill visa ett visst antal artiklar och sedan få sidnumrering.

Uppdelning på sida

Formatmall sidnumrering

Här ställer du in formatmall för sidnumreringen. Sidnumreringen ligger nedanför artiklarna.

Avstånd ovanför sidnumrering

Här ställer du in avståndet mellan artiklarna och sidnumreringen.

Antal artiklar per sida

Här ställer du in hur många artiklar som ska visas per sida. Standardinställningen är åtta.

Länktext föregående sida

Här kan du ange vad det ska stå på länken som går till föregående sida. Standardinställningen är Föregående sida.

Länktext nästa sida

Här kan du ange vad det ska stå på länken som går till nästa sida. Standardinställningen är Nästa sida.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?