help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

PDF-utskrift - Utseende

Här bestämmer du formatmallar för länk och titel.

Utseende

PDF

Marginal upptill/nertill/vänster/höger

Här ställer du in marginaler så att utskriften ser ut som du vill ha den. Standardinställningarna är 36px marginal åt alla håll.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?