help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

PDF-utskrift - Allmänt

Allmänt

Länk

Länktyp

I listan väljer du om du vill visa en textlänk eller bildlänk. Om du väljer textlänk så får du fylla i en länktext:

Länktext

Här väljer du vad som ska stå på länken om du vill ha en textlänk för PDF-utskriften.

Om du väljer en bildlänk får du några andra inställningar:

Bildlänk

Bild

Om du vill ha en ikon för PDF-filen så väljer du den här genom att klicka på bildikonen. Bläddra fram den bild du vill använda i bildarkivet.

Bildbeskrivning

Här fyller du i alternativtext för bilden.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?