help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

PDF-utskrift - Sidhuvud och sidfot

Här kan du välja om du vill använda sidhuvud och sidfot i din utskrift.

Sidhuvud/sidfot

Sidhuvud

Här fyller du i den text som ska stå i sidhuvudet.

Placering

Här väljer du vart du vill placera texten och/eller bilden. Om du har enbart text är det placering av texten. Är det enbart en bild så styr den placeringen av bilden. Är det en kombination av text och bild så styr denna placering texten.

Använd bild

Denna kryssar du i om du också vill ha en bild i sidhuvudet.

Sidfot

Här fyller du i den text som ska stå i sidfoten.

Placering

Här väljer du vart du vill placera texten och/eller sidnumreringen. Om du har enbart text är det placering av texten. Är det enbart sidnumrering så styr den placeringen av sidnumreringen. Är det en kombination av text och sidnummer så styr denna placering texten.

Växelvis innebär varannan sida ifall besökaren skriver ut tvåsidigt.

Visa sidnumrering

Denna kryssar du i om du vill att sidnumrering ska visas i utskriften.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?