help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

PDF-utskrift - PDF

PDF


Titelsida och kapitelindelning

Titelsida

Om du vill ha en titelsida (ett försättsblad) så får du ha skapat ett sådant själv och hänvisa till den här.

Metadatavärde för bokmärke

Används för att en kapitelindelning (bokmärken) ska visas i PDF-utskriften. Ett metadatafält måste vara uppsatt och värden ifyllda för de olika kapitlen. Här pekar du ut det metadatafält som är uppsatt på webbplatsen för detta ändamål.

Visa kapitelnamn

Bocka i denna ruta om du vill visa de kapitelnamn som du ställer in nedan.

Kapitel

Här bestämmer du vilka avsnitt som du vill göra en PDF-utskrift av. Om du bara vill ha aktuell sida (om PDF-utskriften ligger i mallen) behöver du inte ställa in något kapitel.

Vill du däremot kunna skriva ut exempelvis 10 sidor på en gång pekar du ut ett kapitel. Klicka på länken Lägg till kapitel för att lägga till ett kapitel.

Formatmallar

Här mappas alla formatmallar på webbsidan (dvs för brödtext, rubriker, länkar, tabellrubriker osv) vad detta ska motsvara för formatmall i PDF-utskriften. Exempelvis lämpar sig typsnittet Verdana för webben men text med Times New Roman blir lättare att läsa i utskrift. Klicka på länken Lägg till formatmall för att mappa en formatmall.

Övrigt

Lägg till innehållsförteckning

Bocka i denna ruta så får du i början av pdf:en en innehållsförteckning som listar sidnamnen på de sidor som ingår i pdf:en samt alla rubriker som är märkta h2-h6.

Infoga sidbrytning i dokumentet för varje ny sida som exporteras

Bocka i denna inställning om du använder PDF-utskriften för export av sidor. Det blir då en sidbrytning för varje ny sida som exporteras.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?