help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Etiketter på ett arkiv

Du kan hjälpa redaktören med att sätta etiketter på en nyhet. Detta kan du göra genom två val. Dels så kan du säga att en nyhet publicerad i arkivet SKA ha minst en etikett. Du kan också förifylla etiketter på de nyheter som publiceras i arkivet.

Etiketter på ett arkiv

Egna inställningar för etiketter

Som standard visas inga etikettinställningar. Välj "Använd egna inställningar för etiketter". Då visas en ny vy.

Välj etikettgrupper

Om du klickar i rutan under Välj etikettgrupper så visas de etikettgrupper du skapat. Här väljer du vilka etikettgrupper som ska vara valbara under detta arkiv.

Tillåt att skriva/importera egna etiketter

Här väljer om du vill tillåta redaktörerna att fylla i egna etiketter vid publicering.

Om du väljer att fylla i ett eget värde "Användbarhet" så blir detta värde också en etikett. Men den kommer inte att visas i listan av förskapade etiketter. Du kan dock lista alla sidor/bilder/filer/inlägg/användarfält som är taggade med denna etikett.

Kräv etikett vid publicering

Genom att klicka i rutan så måste en etikett väljas innan nyheten i arkivet kan publiceras. Har du inte någon etikett vald så visas ett felmeddeladen som beskriver detta.

Använd fördefinerade etiketter

Du kan hjälpa dina redaktörer genom att förbestämma vilka etiketter som ska vara satte på nyheten i arkivet. Detta gör du genom att klicka i kryssrutan och sen välja etiketterna. Etiketterna som visas är de etiketter som finns från de etikettgrupper du valt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?