help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till RSS-tillägg

Lägg till RSS-tillägg

RSS

Namn

Ge ditt tillägg ett namn. Ett tips är att skriva ett så tydligt namn som möjligt eftersom det är det namn som kommer visas i listan över RSS-tillägg.

Titel

Den titel som visas i listan över RSS-flöden som finns tillgängliga på webbplatsen eller webbbsidan. Ett tips är att ge tillägget en så tydlig beskrivning som möjligt för att på så sätt enkelt visa för besökarna vad det handlar om.

Källa

Peka ut en lokal RSS-fil eller ange en adress till en extern källa för RSS. Om du skapat RSS-källan med någon av modulerna Nyheter eller Blogg så tar du länken som genereras i inställningarna och klistrar in som extern källa.

Som standard visas filarkivet där du bläddrar fram rätt fil. Om du istället vill ange en adress väljer du att byta länktyp till Extern adress.

Extern adress

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera sidlayout".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?