help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till filter

Här ligger du till om du vill filtrera nyheterna och exempelvis bara visa de artiklar som är uppmärkta med "Ekonomi" för metadatat Avdelning. Klicka på länken Lägg till filter så visas följande vy:

Skärmdump på filter i Nyheter

Filter

Hämta från

Här får du välja från vilket metadatafält du vill hämta från. Det kan exemplvis vara rubrik, ingress eller något annat som du kan välja under fliken innehåll.

Begränsning

Sedan väljer du begränsning,det vill säga vad du vill filtrera på:

  • innehåller
  • innehåller inte
  • lika med
  • inte lika med.

Värde

Därefter fyller du i ett värde som ska uppfyllas för att nyhetsmodulen ska visa resultatet.

 Lägger du till fler värden så tolkar Sitevision det som AND. Det vill säga om ett filter är Artikel ingress innehåller Golf och ett annat som är Artikel ingress innehåller Tennis så kommer nyhetsmodulen enbart att visa de artiklar där ingressen innehåller BÅDE Golf och Tennis. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?