help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Hantera dashboards

Klicka på Hantera dashboard högst upp för att visa en meny där du kan hantera widgets, skapa en ny dashboard, ta bort en dashboard eller göra inställningar som att byta namn eller sätta behörigheter på en dashboard.

Hantera widgets

När du kommer in i detta läge så kan du antingen ändra de widgets som finns på denna dashboard eller lägga till fler widgets,

Inställningar på widget

Ändra en befintlig widget

På den svarta menyn i det högra hörnet på varje widget finns en meny med två alternativ;

  • Inställningar - Här kommer du tillbaks till inställningarna i widgeten (i våra exempel storlek och antal)
  • Ta bort widget - Här kan du välja att ta bort widgeten. Du får upp en bekräftelserutan så att du inte tar bort fel widget.

Lägg till widget

Klicka på den blå knappen Lägg till widget så fälls en meny ut med de widgets som finns tillgängliga för er webbplats.

Lägg till widget

Ny dashboard

För att skapa en ny dashboard, välj Ny dashboard. En ny vy visas där du ger dashboarden ett namn och lägger till den behörighet som ska ha tillgång till denna dashboard. Det går att välja Visas för alla roller eller de roller som finns uppsatt på din webbplats.

Ny dashboard

Användare med behörigheten "Hantera dashboards" har åtkomst till alla dashboards.

Inställningar

Under Inställningar visas ett fönster där du kan ändra namnet på din dashboard samt ställa in behörigheter. Behörigheterna hämtas från din webbplats.

Inställningar

Ta bort dashboard

Här kan du välja att ta bort den markerade dashboarden. Du får upp en bekräftelse innan du väljer att ta bort dashboarden.

Ta bort dashboard

Webbplats eller Sida

Uppe i högra hörnet kan du välja mellan Webbplats eller sida och då är det för att vissa widgets kräver en sida (som exempelvis statistik) medan andra visas bara på webbplats (som exempelvis Senast publicerat). Här kan du alltså växla mellan de två vyerna.

Du kan inte blanda widgets för Webbplats och Sida på en dashboard. Då får du skapa flera olika dashboards istället.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?