help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till fält

Lägg till fält

Uppgift

Här kan du enbart lägga till de fält du har valt bort från personuppgiftsfrågan. Standardfälten är förnamn, efternamn, e-post, telefon, mobiltelefon, adress, postnummer och postadress.

Om du inte tagit bort något så är listan tom. Det finns då inget att lägga till.

Bredd

Storlek på fältet. Standardinställningen är 20 px. Öka eller minska med minus och plusknappen.

Gör fältet obligatoriskt

Om du vill att ett fält ska vara obligatoriskt, inte hela personuppgiftsfrågan, så kryssar du i denna ruta.

Ifyllnadsstöd, använd ett fältnamn för identifiering

Bocka i rutan Använd ett fältnamn för identifiering för att använda ifyllnadsstöd i formuläret. Om ett textfält har samma namn som ett tidigare ifyllt fält kan webbläsaren ge förslag utifrån vad som tidigare skrivits. För att aktivera ifyllnadsstöd måste formuläret ha ett speciellt name-element. Följande namn kan du ange:

  • name för att ange namn.
  • given-name för att ange förnamn
  • family-name för att ange efternamn
  • organization för att ange organisationsnamn
  • address-line1 för att ange adress
  • postal-code för att ange postnummer
  • address-level1 för att ange ort
  • email för att ange e-postadress
  • tel för att ange telefonnummer eller mobilnummer

Du får inte ha två fält med samma name-element på en sida. Det kan då bli kollisionsproblem mellan frågor.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?