help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personuppgifter i E-postformulär

Personuppgiftsfrågan används för att skapa en samlad personuppgiftsfråga. Detta för att du ska slippa att lägga dit textfält för varje inmatningsuppgift.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Personuppgiftsfråga

Välj fälttyp: Personuppgiftsfråga i listan.

Skärmdump på fälttypen Personuppgifter

Fält

Här visas alla inmatningsfält som automatiskt skapas när man lägger till en personuppgiftsfråga.

Följande fält läggs ut automatiskt:

  • förnamn
  • efternamn
  • e-post
  • telefon
  • mobiltelefon
  • adress
  • postnummer
  • postadress

Lägg till fält

För att lägga till ett fält, klicka på länken Lägg till fält.

Hämta information från aktuell användare

Om användaren är inloggad i Sitevision kan personuppgiftsfrågan hämta de uppgifter som finns om den inloggade personen i katalogen. Systemet fyller då i dessa uppgifter automatiskt. Exempelvis om användarens för- och efternamn, e-post och telefonnummer finns i katalogen fylls dessa fält automatiskt i formuläret.

Ange mellanrum mellan fält

Här kan du själv ange mellarum mellan de olika fälten i personuppgiftsfrågan. Du kan välja mellan att ange måtten i px eller em.

Ta bort fält

Vill du exempelvis inte ha Postnummer och Postadress, markera dem i listan och klicka på krysset.

Lägg till fält

Vill du lägga till fält som tagits bort, klicka på länken Lägg till fält.

Ändra fält

Vill du ändra ett fält, klicka på ändra ikonen. Då visas samma inställningar som lägg till fält.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?