help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flerval i E-postformulär

Flervalsfältet fungerar precis som en envalsfältet med skillnaden att flera alternativ kan väljas som svar samtidigt. Alternativen presenteras antingen i en lista eller som kryssrutor (där det är möjligt att tillåta att deltagaren själv får ange ett valfritt alternativ).

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Flerval

Välj fälttyp: Flerval i listan.

Skärmdump på Flervalsfråga

Lägg till alternativ

För att lägga till alternativ klickar du på länken Lägg till alternativ. Fyll i ett alternativ i rutan och avsluta genom att klicka på bocken i högerkanten.

För att ta bort ett alternativ, markera det och klicka på krysset. För att ändra ordningen på alternativen så drag droppar du alternativen till rätt plats.

Sortera alfabetiskt

Klicka på Sortera alfabetiskt för att sortera listan med alternativ.

  • Om listan är osorterad initialt så är listan fortsättningsvis osorterad
  • När du lägger in ett alternativ i listan så hamnar alternativet sist i listan. Listan är fortsättningsvis osorterad
  • När du klickar på "Sortera alfabetiskt" så sorteras listan
  • När du drag-droppar runt item i listan så blir listan osorterad och du får klicka på "Sortera alfabetiskt" för att sortera listan.

Importera alternativ från fil

Klicka på länken Importera alternativ från fil om du vill importera flera alternativ från en textfil. Ett alternativ per rad. Skapar du filen i Anteckningar på Windows måste den sparas med kodning UTF-8.

Fliken Utseende - Presentation

Välj bland alternativen i en lista

Bocka i detta alternativ om du vill att svaren ska presenteras i en lista. Om det är flerval får besökaren hålla nere CTRL för att markera flera alternativ.

Välj alternativ genom kryssrutor

Bocka i detta alternativ om du vill att svaren ska presenteras med kryssrutor.

Antal kolumner

Om kryssrutor används är det möjligt att låta användaren välja hur många kolumner som alternativen ska presenteras i.

Tillåt annat valfritt alternativ

Bocka i detta alternativ om du vill att deltagaren själv ska få ange ett valfritt alternativ som svar. Det vill säga ett textfält visas där deltagaren kan fylla i sitt svar.

Exempel på flerval

Visa som lista istället för kryssrutor

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?