help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skript i E-postformulär

Med skriptfält kan du själv skapa ett inmatningsfält med hjälp av skript. Det kan vara önskvärt om du önskar ett annat utseende på en befintliga fråga eller om du behöver använda en fälttyp som inte finns som standard.

Exempel på skriptfält

Exempel på skriptfält

Detta kräver kunskaper i skript.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Skript

Välj fälttyp: Skript i listan.

Skriptfält

Delfrågor

Här lägger du till en delfråga genom att klicka på länken Lägg till delfråga. En ny vy visas där du kan lägga till mer information:

Delfråga skript

Fråga

Fyll i frågan.

Gör fältet obligatoriskt

Bocka i denna om detta fält ska vara obligatoriskt.

Namn

Fyll i namn som du kan hänvisa till när du skriver egen javascript eller velocity sedan.

Kategori

Kan vara text, hidden eller password.

Felmeddelande vid validering

Fyll i denna om du vill ange ett eget felmeddelande.

Rendering av inmatningsfält

Javascript

Klicka på Javascript så fälls ett fält ner där du kan skriva in javascript.

Javscript

Velocity

Klicka på Velocity så fälls ett fält ner där du kan skriva in velocity. 

Använd inte formulärets standardrendering

Bocka i denna ruta om du inte vill använda formulärets standardrendering.

Validering av värden

Använd eget javascript vid validering

Bocka i denna ruta om du vill använda eget javascript vid validering. Då visas ett fält med javascript. Klickar du på det fälls det ner ett fält där du kan skriva in eget skript för validering.

Rendering av värden (HTML)

Använd skript vid rendering av värden

Bocka i denna ruta om du vill använda eget javascript eller velocity vid rendering av värden. Då visas fält med javascript och/eller velocity. Klickar du på exempelvis velocity fälls det ner ett fält där du kan skriva in eget skript för validering.

Med rendrering menas hur formuläret kommer att se ut.

Rendering av värden (e-post)

Använd skript vid rendering av värden

Bocka i denna ruta om du vill använda eget javascript eller velocity vid rendering av värden. Då visas fält med javascript och/eller velocity. Klickar du på exempelvis velocity fälls det ner ett fält där du kan skriva in eget skript för validering.

Med rendrering menas hur epost-meddelandet kommer att se ut.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?