help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Datum i E-postformulär

Fälttypen Datum används för att hjälpa besökaren att ange ett datum i formuläret. Du kan kontrollera att det inte är ett datum som redan passerat, att det är en speciell veckodag eller så att inte datumet som väljs ligger för tätt inpå den aktuella händelsen.

Exempel på datum

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Datum

Välj fälttyp: Datum i listan.

Datumtyp

Aktivera val av klockslag

Om du bockar i denna ruta så har besökarna också möjlighet att ange tid.

Datumexempel med klocklag

Väljer du detta alternativ så får du också välja vilket tidsintervall som ska visas för minutväljaren.

Tidsintervall

För mycket detaljer kan göra information svårare att ta till sig. Var därför lagom exakt och avrunda normalt tal, till exempel för filstorlekar och klockslag. För saker som inte inträffat i dag räcker det oftast med datum, utan klockslag.
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/66-skriv-datum-och-andra-sifferuppgifter-konsekvent/

Tillåt endast val av datum i framtiden

Bocka i denna om besökaren inte ska få välja datum som redan har passerat. Försöker besökaren välja ett datum som har passerat visas ett felmeddelande:

Skärmdump på felmeddelande

Sätt tidigast möjliga valbara datum

Om du vill ha några dagars förberedelser för att boka in kunden, beställa fika eller liknande kan du välja hur nära inpå dagens datum besökaren får välja ett datum. Det går att ställa in antal veckor, dagar och timmar här. Ställer du exempelvis in en vecka, en dag och tre timmar så kan besökaren inte boka en aktivitet om det bara är en vecka kvar tills den aktiviteten.

Tidigast datum

Då får besökaren följande felmeddelande:

Skärmdump på felmeddelande 2

Begränsa vilka dagar som är valbara

Här kan du markera de dagar som är möjliga att boka. Exempelvis kan du se till att besökaren bara kan boka en aktivitet under specifika dagar som exempelvis onsdag, torsdag och söndag.

Begränsa dagar

Försöker besökaren välja ett datum som infaller på en annan veckodag så får denne följande felmeddelande:

Skärmdump på felmeddelande

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?