help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen E-post

E-post

E-postadresser

Webbplatsansvarig

Denna adress används av systemet när du gör länkkontroller (om du gör detta val) och Bäst-före publicering. Det är också denna person som blir notifierad i Cloud när det sker uppgraderingar osv. Är ni fler som vill bli notifierade i Cloud när det sker uppgraderingar? Kontakta Ulrika Sandberg.

Avsändare e-postserver

Fyll i den e-postadress som ska stå som avsändare på de mail som skickas av systemet från webbplatsen. Används av följande moduler och funktioner:

  • E-postformulär
  • Frågeformulär
  • Webbanmälan
  • Enkät
  • Bokning
  • Publiceringsflöden

Om avsändaradress inte är ifylld så hämtar systemet avsändaradress avsändaradressen på servern. Om denna inte heller är ifylld så hämtas e-postadressen från serveransvarig.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?