help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Landningssidor

Under panelen Landningssidor pekar du ut webbplatsens inloggningsida och felsida.

Landningssidor

Särskilda Webbplatssidor

(401) Inloggningssida

När en sida kräver inloggning dirigeras besökaren vidare till den här sidan. Inloggningssidan måste vara publik, så att alla kan se sidan.

Det går bara att ställa in en specifik inloggningssida per webbplats.

Det är viktigt att ställa in inloggningssida då vissa funktioner och moduler i Sitevision kräver att det finns en inloggningssida.

(404) Generell felsida

Om en sida inte finns går det att skicka besökaren till en sida med ett generellt felmeddelande, anpassat till webbplatsen.

Exempelvis "Sidan du söker finns inte tillgänglig" (och sedan ange några länkar som användaren kan prova) istället för det vanliga "404 Page Not Found"-meddelandet.

Målsidor i social collaboration

Om du har aktiverat Social Collaboration på webbplatsen visas även alla landningssidor för detta.

Landningssidor i Social

Användarprofilsida

Profilsida

Profilsidan visar information om användare via modulerna:

Lista kontakter

Länken "Visa alla kontakter" i modulen "Kontakter" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Alla kontakter".

Lista grupper

Länken "Visa alla grupper" i modulen "Grupper" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Alla grupper".

Personsökresultat

Länken "Visa alla sökträffar" i modulen "Sökruta" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Personsök".

Målsidan används även via modulen "Gruppmedlemmar" när en gruppadministratör ska lägga till en ny gruppmedlem.

Grupper

Placering av nya grupper

Den plats i strukturen där grupper baserade på gruppmallen placeras.

Lista medlemmar

Länken "Visa alla medlemmar" i modulen "Gruppmedlemmar" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Alla gruppmedlemmar".

Lista filer

Länken "Visa alla filer" i modulen "Filer" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Alla filer".

Gruppsidor kan endast skapas i gruppmappar.

Inställningsguiden skapar automatiskt en gruppmapp enligt strukturen "/Alla grupper/Grupper" där nya grupper hamnar.

Övrigt

Aktivitetsflöde för etiketter

Klick på en etikett i modulen "Etiketter" leder till den här målsidan som måste innehålla modulen "Aktivitetsflöde för etiketter".

Inlägg i aktivitetsflöde

Enskilda inlägg i modulerna "Aktivitetsflöde" och "Aktivitetsflöde för etikett" leder till den här målsidan som måste innehålla "Inlägg i aktivitetsflöde".

Denna funktion kräver licensen Social Collaboration.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?