help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meny - Utseende

Modulen Meny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision. Menyer avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera sig runt bland sidorna och ligger oftast i någon av mallarna. Sidor, länksidor, struktursidor och artiklar visas i menyn. Mappar, arkiv och strukturmappar visas inte eftersom de endast är hållare av sidor och artiklar.

Här justerar du vilken formatmall som ska användas. Du kan också ange om en bild ska visas före länken, till exempel en pil eller en länkikon.

Meny Utseende

Fomatmallar

Länkar

Välj den formatmall som länkarna i menyn ska använda. I listan kan du välja mellan de formatmallar som finns angivna på webbplatsen.

Annan formatmall för aktiv länk

För att det ska bli lättare för besökaren att lokalistera sig var på webbplatsen de befinner sig kan du ange en annan formatmall för aktiva länkar. Bocka i kryssrutan och välj sedan den formatmall du vill använda. I listan kan du välja mellan de formatmallar som finns angivna på webbplatsen.

Ikoner

Visa bild framför länk

Att lägga till exempel en pil eller annan markering framför en länk i menyn kan vara en trevlig utseendejustering i menyn. Här kan du peka ut en bild i bildarkivet eller lägga till en ny bild.

Ladda upp bild

Lägg gärna en eventuell bild som ska användas i menyn i en behörighetsstyrd mapp, så att ingen råkar ta bort bilden av misstag.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?