help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til kriterium

Her kan du legge til et katalogkriterium, adressekriterium eller attributtkriterium for en virtuell gruppe.

Attributter

Velg Kriterietype: Attributter øverst i rullegardinlisten.

Her kan du angi hvilket attributt en virtuell gruppe skal gjelde for. Hvis du for eksempel vil at den virtuelle gruppen skal gjelde for alle ledere, fyller du ut Navn (tittel) og Verdi (leder).

Lägg till attributkriterium

Følgende attributter kan fylles inn som navn:
◦ name
◦ mail
◦ givenName
◦ sn
◦ title
◦ description
◦ telephoneNumber

For at dette skal fungere må denne informasjonen være lagret på brukeren i katalogtjenesten.

Brukere

Velg Kriterietype: Brukere øverst i rullegardinlisten.

Klikk deretter på rubinikonet for å angi en mappe eller gruppe i katalogen som den virtuelle gruppen skal gjelde for.

Lägg till katalogkriterie

IP-adresseområde

MERK! Denne funksjonen er bare tilgjengelig i versjoner eldre enn Sitevision 10.

Velg Kriterietype: IP-adresseområde øverst i rullegardinlisten.

Her kan du angi et kriterium der brukeren kommer fra et bestemt IP-adresseområde. Angi den første og siste IP-adressen som den virtuelle gruppen skal gjelde for.

Lägg till Ip-adresskriterie

Kontrollflagg

For alle tre alternativene finnes det en kontrollflagginnstilling.

  • Tilstrekkelig - Et"eller"-krav der det er tilstrekkelig at det ene eller det andre kriteriet er oppfylt (ELLER).
  • Påkrevd -Et "og"-krav der det kreves at begge kriteriene er oppfylt (AND).

Hvis du bare legger til ett kriterium, trenger du ikke å bekymre deg for kontrollflagget, ettersom det er påkrevd at dette kravet er oppfylt.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?