help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til virtuell gruppe

Når du har klikket på Legg til virtuell gruppe, blir du bedt om å fylle ut følgende felter:

Virtuell gruppe

Navn

Internt arbeidsnavn i SiteVision, det som brukes til autorisasjonshåndtering.

Identifikator

Verdien av gruppeattributtet i den eksterne katalogtjenesten. Det kan være et navn eller en sti og må stemme nøyaktig overens med informasjonen i SAML-billetten.

Beskrivelse

Kort beskrivelse for intern dokumentasjon i SiteVision. Ikke obligatorisk.

Kriterier

Tildel medlemskap basert på kriterium

Kryss av i boksen "Tildel medlemskap basert på kriterium" hvis du vil at medlemskap i den virtuelle gruppen skal baseres på om brukerne oppfyller visse kriterier. Du kan da legge til et katalogkriterium, adressekriterium eller attributtkriterium.

kriterium i virtuell grupp

Medlemmer

Hvis du vil legge til medlemmer i gruppen manuelt, gjør du det her. Hvis du for eksempel oppretter en virtuell gruppe for de som logger på med SAML eller har manager-attributtet, kan du legge til medlemmer her som ikke logger på med SAML (for eksempel katalogbrukere) eller personer som ennå ikke har manager-attributtet for å gjøre dem til en del av gruppen.

Her vises bare medlemmer som er lagt til manuelt i den virtuelle gruppen. Brukere som oppfyller noen av kriteriene eller får gruppemedlemskap på en annen måte, for eksempel via SAML-billetten, vil ikke være synlige i listen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?