help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna och vad de innebär.

Generellt

Rättigheterna under kategorin Generellt styr övergripande funktioner. Här ställer du till exempel in om en användare ska få komma åt redigeringsläget, skriva, ta bort och publicera.

Visa

Rättigheterna under kategorin Visa styr menyn för navigatorn, det vill säga vilka strukturer i redigeringsläget som användaren ska få tillgång till. Rättigheterna innebär inte att användare får skapa objekt. För det krävs rättigheter från kategorin Skapa.

Skapa

Rättigheterna under kategorin Skapa styr vilken typ av objekt användare får skapa. I den här kategorin finns även rättigheterna för att lägga till layout, länkad layout och responsiva delar.

Utseende

Rättigheterna under kategorin Utseende styr utseendeförändringar användare får göra i bland annat modulerna bild, text och tabell. Kategorin innehåller även flera rättigheter som är globala och påverkar hela webbplatsens utseende. De rättigheterna är beroende av till rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Utseende rättigheter

Sidinställningar

Rättigheterna under kategorin Sidinställningar styr funktioner för att byta mallar och hantera prenumerationer och statistik.

Administration

Rättigheterna under kategorin Administration styr både högre rättigheter som export/import och licenshantering, men även möjligheten att låsa upp sid- och publiceringslås. I den här kategorin hittar du även rättigheten för att hantera element och tillägg, hantera AB-tester och HTML-export samt funktioner för utvecklare.

Roller, kategorin Administration 

Säkerhet

Rättigheterna under kategorin Säkerhet styr hanteringen av användare, rättigheter och behörigheter samt om sidan eller webbplatsen ska vara publik eller inte.

Säkerhet 'rättigheter

Sök

Rättigheterna under kategorin Sök styr inställningar för sökfunktionen i SiteVision.

Samarbete

Rättigheterna under kategorin Samarbete styr funktioner för Social Collaboration. Två roller skapas per automatik när du aktiverar Social Collaboration på webbplatsen: Gruppadministratörer och Gruppmedlemmar. Dessa i sin tur innehåller en eller flera av nedanstående punkter. Rättigheterna kräver licens för Sitevision Intranät.

Samarbete roller SiteVision 7

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?