help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökväg

Klicka på länken Lägg till sökväg för att lägga till vilka strukturer (mappar eller delgrenar) som ska ingå i sökningen.

Lägg till sökväg

Det går att välja om begränsningen ska gälla för sidor, filer eller bilder. Byt typ högst uppe till vänster för att växla till bild-eller filarkiv.

Byt typ

Väljer du en begränsning exempelvis en mapp i filarkivet så kommer sökmodulen att söka ENBART i denna mapp.

Tänk på att omfångsbegränsningen måste matcha de typer du inkluderar. Du får inga träffar om du valt att söka enbart i sidor och sedan under omfång pekar du ut en mapp i bildarkivet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?