help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till brytpunkt

Responsiv webb innebär att du bygger en webbplats som anpassar utseendet beroende på vilken skärmupplösning besökaren har. Det innebär exempelvis att samma webbplats kan se olika ut för besökaren om den kommer in till webbplatsen med en dator, en surfplatta eller mobiltelefon.

Mer information om hur du bygger responsiva mallar hittar du under Tema Responsiva mallar.

Så här gör du

För att du ska kunna lägga till brytpunkter på en webbplats behöver du aktivera funktionen under panelen Responsiv webb. När du aktiverat funktionen lägger du till brytpunkter.

Lägg till brytpunkt

1. Namnge brytpunken och skriv en beskrivning under Redaktionell information.

Namnet är det arbetsnamn du sedan ser i redigeringsläget. Det är en obligatorisk upppgift för brytpunkten. Beskrivningen är däremot frivillig, men ger de som använder brytpunkterna på sidorna information om hur och när den används.

2. Ge din brytpunkt ett CSS-klassnamn som Sitevision ska använda för att visa och dölja innehåll på sidan. Två klassnamn gerereras utifrån det du skriver - sv-visible-<klassnamn> och sv-hide-<klassnamn>.

3. Ställ in den största och minsta bredden mellan vilka brytpunkten ska gälla. Du anger bredden i pixlar (px).

4. Bocka i det grid du vill använda ihop med brytpunkterna. Du kan välja mellan de grids som du lagt till på webbplatsen.

5. Bocka i kryssrutan Stapla spalter för för att stapla spalterna på sidorna i brytpunkten.

Det här är användbart på mindre enheter, som till exempel en telefon. Innehållet i spalterna kommer hamna under varandra utifrån principen att det spalter längst till höger plyttas ner när de inte får plats.

6. Ställ in en marginal för utrymmet mellan de staplade spalterna genom att ange ett värde för Marginal mellan staplade spalter.


Använd egen CSS

Under Avancerat hittar du egna inställningar för den CSS som gäller för brytpunkten.

Egen CSS

Hjälp med skriptlösningar ingår inte i supporten.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera responsiv webb".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?