help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund översättningar

Så här jobbar du med översättningar i Sitevision.

För administratören

1. Lägg till de språk som du ska använda för översättning i Sitevision

Översättningar

Detta gör du på Webbplatsinställningar -> Allmänt -> Översättningar.

Genom att du väljer dessa språk slipper redaktören välja i listan på flera hundra språk. Nu består listan av enbart språk som ni ska översätta till.

2. Slå på maskinöversättning för automatisk översättning på samma ställe (om du vill använda det, annars hoppa över punkt 2). Du kan välja Microsoft translate eller DeepL.

Översättningar

3. Se till att mallarna också är översatta. Använder du vyer så sköter det sig själv. Har du egen uppsättning av exempelvis engelska mallar så måste du koppla ihop de svenska och engelska mallarna. Det gär du genom att gå till den översatta mallen och välj Egenskaper -> Inställningar -> Översättning av. Peka ut originalmallen.

Överättning av

För redaktörer

1. Nu är det bara att börja översätta! Markera den sida som ska översättas. Välj Redigera -översättningar eller högerklicka på sidan och välj Översätningar.

Redigera menyn

2. Nu visas två vyer av sidan - en förhandsgranskavy av originalsidan i högerspalten och i vänsterspalten kan du välja att översätta sidan.

Översättningar

Välj i dropplistan det språk du vill skapa översättning till. Dropplistan innehåller de språk du har ställt in på webbplatsinställningar. En ny vy visas.

Ny översättning

Här visas det språk du just valt , namnet översatts automatiskt (om du har aktiverat maskinöversättning på webbplatsen) och placering väljs där du senast la till en sida på detta språk. Klicka på knappen Översätt så skapas en ny sida med en översättning. Den nya sidan visas till vänster och till höger visas en förhandsgranska vy av originalsidan.

Sida vid sida

Den översatt sidan visas till vänster om originalsidan

I detta läge kan du kopiera från originalsidan och redigera på den översatta sidan till vänster.

Om en sida är översatt till flera olika språk kan du se detta i dropplistan

Översatta sidor

Du kan också välja det språk du håller på att redigera/just har redigerat så att det visas i förhandsgranska vyn till höger genom att klicka på ikonen växla.

Växla

Ikon som visar att en sida är översatt.

Ikon

Vi har blivit mer noggranna med vilken variant av språket som används! Så English (United kingdom) är inte samma som English. Så kontrollera att du har valt exakt samma språkvariant på följande ställen:

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera översättningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?