help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skript - Javascript

Fält för inmatning av JavaScript. Skapade variabler förs över till Velocity.

Skript- javascript

Fil eller skriv egen kod

Här väljer du om du en av följande:

  • JavaScript-fil (.js) - peka ut en javascriptil i filarkivet,
  • Egen kod - Här fyller du i egen kod direkt i rutan.

Verktygslist

Verktygslist
  1. Sök - Sök i den egna koden. Fyll i sökord, klicka på enterslag.
  2. Föregående - Hoppar till föregående sökträff.
  3. Nästa - Hoppar till nästa sökträff.
  4. Ersätt - Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu markeras de ord som kan ersättas. För varje ord får man svara Yes, No, Stop.
  5. Ersätt alla- Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu har alla ord ersatts.
  6. Utseende - Utseende enligt olika teman. Du kan välja mellan Standard, Eclipse, Ambiance, Twilight eller Monokai.
  7. Helskärmsvy - Tryck på knappen för att ändra till helskärm.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?